جوابدهی از طریق سایت ( فروردین )

Response Via WebSiteپذیرش غیر حضوری

مراجعه کننده گرامی نام کاربری شما کد ملی و رمز عبور شما شماره تلفن همراهی است که در زمان پذیرش ثبت شده است
** قابل توجه مراجعین محترم:جواب های آزمایش شما حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ جوابدهی قابل ارائه در سایت میباشد، پس از گذشت این زمان جهت دریافت جواب آزمایش می‌بایست به صورت حضوری مراجعه نمایید **